Mission Statement in Danish

Vores mission

Vi tror at de Islamiske samfund er blevet holdt tilbage af en uvillighed til at underkaste deres tro, love og praksis en kritisk undersøgelse, af mangel på respekt for individets rettigheder, og af en uvillighed til at tolerere alternative synspunkter og at indgå i en konstruktiv dialog.  

 Instituttet for Saekularisering af Islamiske Samfund(ISIS) er blevet dannet med det formål at fremme rationalismen, sekularismen, demokratiet og menneskerettighederne inden for de Islamiske samfund.  ISIS fremmer ytringsfrihed, tankefrihed, trosfrihed, friheden til intellektuel og videnskabelig undersøgelse, samvittighedsfrihed og religionsfrihed -dette inkludere frihed til at ændre sin religion eller tro - og frihed fra religion: friheden til ikke at tro på nogen guddom.

Principper 

1.Vores ideal går i retning af et demokratisk samfund og en sekulaer stat som ikke favorisere nogen religion, religiøs institution eller noget religiøst dogme. Grundlaget for dets autoritet er menneskeskabte love, ikke religiøse doktriner eller en guddommelig åbenbaring. I et teokrati af den type, de islamiske fundamentalister ønsker at etablere, tilhøre suveraeniteten gud, men i et demokrati tilhøre suveraeniteten  folket.  Vi tror derfor på en klar adskillelse af kirke og stat: uden en sådan adskillelse kan der ikke være nogen frihed  fra tyrani, og en sådan adskillelse er sin qua non for en sekulaer stat.  

2. Vi tror på retstatens  forrang : et fælles civilt lovsæt under hvilken alle men og kvinder nyder lige beskyttelse af deres rettigheder og friheder.      

3. Vi tror på  den Universelle Menneskerettighedserklæring og  de Internationale Aftaler om Menneskerettighederne uden undtagelse. Vi er især interesseret i at fremme og beskytte kvinders og religiøses  minoritets rettigheder: alle bør være lige for loven.  

 4. Vi vier os til at bekæmpe fanatisme, intolerance, voldelig fundamentalisme og terrorisme ved at vise fanatikernes  programmers intellektuelle mangelfuldhed, deres kravs historiske urigtighed, deres argumenters filosofiske fattigdom og deres tankers totalitaere natur.

5. Vi forsvare retten til frit forskning og til frit at udtrykke  idéer. Derfor forholder vi os retten til at undersøge Islams historiske roedder og til at forklare Islams storhed og fald via de normale mekanismer i den menneskelige historie. 

 Praktiske maal

  • At  skabe et naetvaerk af saekularister og fritaenkere i Islamiske lande. 

  • At etablere et kvinde- netvaerk til gensidig stoette og til at saette focus på kvinders forhold i de Islamiske lande

  • At rapportere om den nyeste forskning om Islam og Koranen

  • At fungere som en alternativ kilde af informationer og kommentarer fra medierne om Islamiske emner

  • At offentliggoere eksempler paa terror og undertrykkelse

  • At aere martyrerne for ytringsfriheden og  udbrede deres tanker. 

  • At tiltaekke forfattere, akademikere, politikere og aktivister til at blive medlemmer af Instituttet og som bidragere til debatten. 

  • At opbygge en database af boeger, artikler og avisartikler og en opdateret litteraturliste om interessante tekster

  • At soege om tilskud for Instituttets aktivivteter, inklusiv oversaettelsen af vigtige tekster

  • At udgive et net-baseret nyhedsbrev: ”Sekulaert islam”